Sosyal Hizmet Birimi

Tıbbi Sosyal Hizmet:

Hastanede ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması için yürütülen sosyal hizmet uygulamalarıdır.

Sosyal Hizmet Birimi:

Tıbbi sosyal hizmet uygulamalarını yürütmek üzere bünyesinde sosyal hizmet uzmanlarının görev aldığı ve hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların yürütüldüğü birimdir.

Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı:

Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.

Sosyal Hizmet Biriminde;

 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
 • Engelli hastalar
 • Sağlık güvencesiz hastalar
 • Yoksul hastalar
 • Aile içi şiddet mağduru hastalar
 • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar
 • Mülteci ve sığınmacı hastalar
 • İnsan ticareti mağduru hastalar
 • Yaşlı, dul ve yetim hastalar
 • Kronik hastalar
 • Ruh sağlığı bozulmuş hastalar
 • Alkol ve madde bağımlısı hastalar
 • Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
 • İl dışından gelen hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalara sosyal hizmet müdahalesi uygulanır.

Hangi Durumlarda Sosyal Hizmet Birimine Başvurulabilir?

Ücret ödemede sorun olabileceğini ifade eden hasta ve hasta yakınlarına Genel Sağlık Sigortası hakkında bilgi verilmesi ve yönlendirilmesi için,
Ekonomik gücü yetersiz hastaların giyecek, cihaz vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaynak araştırması yapılması için,
Fiziksel, cinsel, duygusal istismara uğrayan hastalar, boşanma, eşin ölümü nedeni ile ekonomik ve sosyal güçsüzlüğe düşen hastalar; evlilik dışı hamile kalan ya da çocukları ailesi tarafından kabul edilmeyen hastalar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar ile bağlantı kurulması,
Sosyal hizmete muhtaç müracaatçıların; çocuk yuvası, huzurevi, yaşlı ve özürlü bakımevi, kadın sığınma evi gibi kuruluşlara yerleştirilmesi sürecinde sosyal danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, hastanın savunuculuğunun yapılması, gerekli yönlendirmelerin ve yazışmaların yapılması için,
Hasta ile ilgilenen kişilerin olmadığı hallerde hasta yakınları ile bağlantı kurulması için,
Hastasını almak istemeyen hastaların ailelerinin ikna edilmesi için,
Sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastaların ve ailelerinin yararlanabilecekleri toplum kaynakları hakkında bilgilendirilmesi, gerekli yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçilmesi için,
 
Belirlenen somut maddelerin dışında hastanın tedavisini olumsuz olarak etkilediği düşünülen tüm psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için Sosyal Hizmet Uzmanından yardım alınabilir.

Sosyal Hizmet Birimi Nerededir? 

Hastanemiz Sosyal Hizmet Birimi Ana Hizmet Binası Poliklinik girişinde 2 Sosyal Hizmet Uzmanı ile hizmet vermektedir.   

Sosyal Hizmet Birimi İletişim Bilgileri:  

 02164413900 / 2814

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Elektronik Bilgi Kaynakları İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Email Konferans Salonu Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık